Get Adobe Flash player

Szukaj

Grafika losowa

bun.jpg

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
Start

Stowarzyszenie Pomocni w Drodze „RAFAEL”

Kielce, 02 stycznia 2013r.

 

 

Stowarzyszenie Pomocni w Drodze „RAFAEL” w Kielcach ogłasza konkurs ofert na stanowisko pracy  w ramach projektu systemowego

pn. Działanie szansą na przyszłość realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej:

KIEROWNIK PROJEKTU

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Planowana ilość godzin w ramach zlecenia: 480h

Wymagania stawiane pracownikowi:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej roczne doświadczenie w kierowaniu podobnymi projektami,
 • doświadczenie w pracy z młodzieżą,
 • co najmniej 4-letnie doświadczenie w zarządzaniu organizacją pozarządową,
 • wiedza i praktyczne doświadczenie w zakresie metodologii zarządzania projektami,
 • bardzo dobra znajomość dokumentów związanych z realizacją projektów systemowych współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS,
 • znajomość problematyki rynku pracy,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków:

 • podpisywanie umów z kluczowymi pracownikami,
 • planowanie i zarządzanie projektem na wszystkich etapach działań związanych z realizacją Projektu,
 • zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych,
 • podpisywanie dokumentów merytorycznych i finansowych z realizacji Projektu,
 • organizowanie i prowadzenie spotkań Zespołu Projektu,
 • ustalanie i koordynowanie harmonogramu działań związanych z realizacją Projektu,
 • zapewnienie prawidłowej komunikacji w zespole realizującym Projekt oraz z uczestnikami Projektu
 • bieżące monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego Projektu, analiza ryzyka oraz podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości
 • bieżący kontakt z Liderem Projektu
 • przestrzeganie obowiązujących procedur programu POKL oraz wytycznych przekazanych przez Lidera Projektu.

Wymagane udokumentowanie zrealizowanych zadań:

 • miesięczna karta czasu pracy

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie:

 

ü     kopie dowodu osobistego

ü     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagane kwalifikacje

ü     kopie dokumentów potwierdzających staż pracy

ü     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

ü     CV

ü     list motywacyjny

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.01.2013

 

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Siedziba Stowarzyszenia Pomocni w Drodze „RAFAEL” w Kielcach ul. Cedro Mazur 19 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kielce, 02 stycznia 2013r.

Stowarzyszenie Pomocni w Drodze „RAFAEL” w Kielcach ogłasza konkurs ofert na stanowisko pracy  w ramach projektu systemowego

pn. Działanie szansą na przyszłość realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej:

ANIMATOR LOKALNY

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Planowana ilość godzin w ramach zlecenia: 480h

Wymagania stawiane pracownikowi:

 • wykształcenie wyższe pedagogiczne,
 • doświadczenie w pracy z młodzieżą,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • otwartość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i nawiązywania kontaktów.

Zakres obowiązków:

 • Świadczenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.
 • Sporządzanie wywiadów środowiskowych z Odbiorcami Projektu.
 • Rekrutowanie i wspieranie uczestników Programu.
 • Podpisywanie umów z Odbiorcami Projektu, prowadzenie kart działania oraz planu wydatków w ramach umów.
 • Monitorowanie realizacji zawartych z Odbiorcami Projektu umów w ramach Programu.
 • Stwarzanie możliwości i płaszczyzn komunikacji między Odbiorcami Projektu oraz instytucjami, organizacjami pomocowymi.
 • Podejmowanie działań służących wyłonieniu i promowaniu lokalnych liderów, którzy będą w stanie prawidłowo i efektywnie kierować dalszymi etapami rozwoju społeczności.
 • Realizacja działań środowiskowych w ramach Programu Aktywności Lokalnej, między innymi: organizowanie spotkań integracyjnych, edukacyjno – kulturalnych, warsztatów artystycznych, pikników, festynów, wycieczek, współpraca z Odbiorcami Projektu podczas działań mających na rzecz poprawy wizerunku i otoczenia bloku socjalnego.
 • Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu wykonywanych zadań.
 • Wykonywanie zarządzeń i innych poleceń służbowych.

Wymagane udokumentowanie zrealizowanych zadań:

 • miesięczna karta czasu pracy

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie:

 

ü     kopie dowodu osobistego

ü     kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i wymagane kwalifikacje

ü     kopie dokumentów potwierdzających staż pracy

ü     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

ü     CV

ü     list motywacyjny

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.01.2013

 

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Siedziba Stowarzyszenia Pomocni w Drodze „RAFAEL” w Kielcach ul. Cedro Mazur 19 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.